Turneringsregler for Puma cup

 

 

Premiering:

I klassene opp til og med 12 år personlig premie til alle spillere.

 

Pokal til de 4 beste lagene i de øvrige klassene.

 

Spilletider:

Til og med 12 år                     1x 15 min.     

J14, G13 og G14                    1x 18 min.

J15, G15 og G16                     1x 20 min.

 

Tillegg i tid gjøres ved slutten av kampen eller ved slutten av ekstraomgangen kun for å kunne fullføre et straffespark.

 

Spillesystem innledende:

I klasser med sluttspill spiller lagene innledningsvis serie med tre, fire eller fem lag, de to beste lagene fra hver pulje går videre til sluttspill. I enkelte klasser også de beste 3-er lagene.

 

Poengsystem:

Seier = 3 poeng             Uavgjort = 1 poeng               Tap = 0 poeng

Plasseringen i puljen bestemmes av poengtallet, ved like mange poeng avgjøres rekkefølgen slik: først målforskjell, deretter antall scorede mål, innbyrdes oppgjør og tilslutt loddtrekning.

 

I de klassene der 3. beste lag går videre, rangeres lagene slik:

1.    Poengtall

2.    Målforskjell

3.    Antall scorede mål

4.    Loddtrekning

Ved ulikt antall lag i puljene, rangeres lagene først etter antall lag i puljen (høyest til lavest). Deretter pkt 1-4.

 

Spillesystem sluttspillkamper:

Ved uavgjort etter full tid spilles det en ekstraomgang på inntil 5 minutter. Ingen pause før ekstraomgangen. Det laget som eventuelt scorer først i ekstraomgangen vinner kampen.

Ved uavgjort etter ekstraomgangen avgjøres kampen på straffesparkkonkurranse.

 

Ekstraomgangen gjennomføres slik:

-          de to første minuttene 4 spillere, inkludert keeper

-          de to neste minuttene 3 spillere, inkludert keeper

-          resten av tiden 2 spillere, inkludert keeper

 

Klokken stoppes når lagene skal ta av en spiller og dropp foretas ved igangsetting av spillet.

Ved uavgjort etter ekstraomgangen avgjøres kampen på straffesparkkonkurranse.

 

Straffesparkkonkurranse:

Hvert lag velger 3 spillere til å gjennomføre straffesparkkonkurransen. Spillerne kan velges mellom de som har deltatt i kampen, uansett om de befant seg på banen eller på benken da kampen ble avblåst.

 

Er det fortsatt uavgjort etter 3 straffespark til hvert lag, fortsetter de samme 3 spillerne på hvert lag. Det tas nå ett og ett spark. Det lag som først får ett mål mer enn motstanderen etter likt antall spark, er vinner av straffesparkkonkurransen. Rekkefølgen fra de 3 første sparkene kan endres.

Reglement:

Turneringen benytter «Reglement for innendørsturneringer» utgitt av NFF Trøndelag. Alle klasser spiller 5er fotball. Reglementet finnes i sekretariatet og på våre hjemmesider.

 

Her finnes lover og retningslinjer:

Reglement for innendørsturneringer 

Spilleregler og retningslinjer for spill små baner

 NFFs lover og regler for futsal.

Breddereglement

 

Protester:

Protester skal meddeles sekretariatet innen 5 min. etter kampslutt, og leveres skriftlig senest 30 min. etter kampslutt sammen med protestgebyr på kr. 500,-. Dette tilbakebetales dersom protesten blir tatt til følge. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres.

 

Jury:

Leder:             Arild Sundet               Astor               957 96 655                 

Medlem:         Trond Ivar Døvle        Fjellhamar       402 27 121                 

Medlem:         Tommy Skjerven        Kaupanger      952 25 097                            

Medlem:         Tom Harald Hagen     Grue                951 39 623     

 

 

Draktlikhet:

Ved draktlikhet skal det laget som står først i programmet skifte. Sekretariatet har vester til utlån.

 

Lag som ikke møter:

Lag som ikke møter til fastsatt tid, taper kampen med resultatet 0-0. Trekker et lag seg fra turneringen etter å ha spilt en eller flere kamper, strykes alle lagets kamper.

 

Spilleberettigelse:

Alle spillere må være spilleklare etter NFF`s  lover. Spillelister leveres sekretariat før lagets første kamp. Det vil ikke bli gitt tillatelse til å føre på spillere etter at lagets første kamp har startet. En spiller kan kun delta på ett lag i samme klasse i turneringen.

 

I klasser (10 - 12 år) hvor det ikke spilles sluttspill, er det mulig å overføre spillere fra andre

lag i samme klasse ved lite spillere. Med den hensikt å få gjennomført kampene.

Lagledere på lag som har få spillere må orientere lagledere på motstanderlag om dette.

 

Soning for røde og gule kort:

Juryen bestemmer antall kamper det skal sones ved rødt kort.

Det sones en kamp etter tre gule kort. Deretter ny soning av en kamp etter hvert andre gule kort.

 

For ekstraomganger gjelder følgende:

Hvis utvisninger medfører at laget får mindre enn to spillere igjen på banen, skal laget beholde to spillere på banen og motstanderen setter inn en ekstra spiller.